Samen werken wij aan het indammen van het Coronavirus!

Blijf thuis en kom NIET naar het Gezondheidscentrum wanneer je verkoudheidsklachten of verhoging hebt. Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus (COVID-19). Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Zeg in die gevallen afspraken met uw zorgverleners af!

Met klem wordt gevraagd om niet zonder afspraak naar de zorgverleners in het Gezondheidscentrum of apotheek te komen. Het inloopspreekuur van de huisartsenpraktijk is voorlopig opgeschort. Ook kunnen er voorlopig geen online afspraken meer worden gemaakt. Recepten van Apotheek Broekpolder kunt u alleen ophalen wanneer u een sms of e-mail heeft ontvangen.

Mensen die hoesten en geen koorts hebben en ook niet benauwd zijn hoeven de huisarts niet te bellen. Een beoordeling voegt in dit geval niet veel toe. Er is immers helaas geen geneesmiddel voor Corona.

Patiënten die kwetsbaar zijn doordat zij een andere aandoening hebben (dat zijn bijvoorbeeld alle mensen boven de 70 en alle mensen jonger dan 70 met een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes, astma, COPD, ernstige hart of nierproblemen, stoornissen van het afweersysteem) wordt aangeraden om wel te bellen voor overleg. De huisarts zal dan samen met de patiënt beslissen wat verstandig is.

BEL met de huisarts als je koorts krijgt (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of je steeds moeilijker ademt.

Op maandag 23 maart start de huisartsenpraktijk een beschermd spreekuur op afspraak op de locatie Hartekampgroep (Steenhouwerskwartier 25, (een deur verder!)). Dit om de scheiding zo goed mogelijk aan te brengen tussen patiënten met luchtweginfecties/ vermoeden op Corona en patiënten zonder luchtwegklachten. Op deze aparte locatie zijn speciale beschermingsmaatregelen genomen. Deze locatie heeft o.a. een eigen toegang!  Patiënten zonder luchtwegklachten worden op afspraak in de huisartsenpraktijk  gezien.

Voor algemene vragen over Corona wordt gevraagd NIET de huisarts of de huisartsenpost te bellen maar te kijken op de website van Thuisarts en het RIVM of te bellen met het landelijk informatie nummer van het RIVM 0800 1351

Vanwege de nieuwe overheidsmaatregelen zullen veel activiteiten voorlopig in het Gezondheidscentrum niet doorgaan. Houd hierover de berichtgeving van uw zorgaanbieder of beweegaanbieder goed in de gaten!