Zorgprogramma bewegen

Beweegt u mee?

In het Gezondheidscentrum hebben wij verschillende beweegprogramma’s ontwikkeld. In de programma’s Go for (f)it! en Kids Go for (f)it worden volwassenen en kinderen begeleid bij  het werken aan een gezonde leefstijl door meer bewegen en adviezen over een gezond voedingspatroon. Hierbij werken de huisartsenpraktijk, de diëtist, de psycholoog, fysiotherapeuten en oefentherapeuten Mensendieck met elkaar samen en wordt samen met de deelnemers een maatwerkplan opgesteld afhankelijk van behoeften en mogelijkheden.

Iedere dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 9.30 uur is er Wandelen met uw huisarts, een laagdrempelig initiatief om mensen aan het wandelen te krijgen. Onder begeleiding van de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of oefentherapeut wordt iedere dinsdag en donderdag gewerkt aan de realisatie van de beweegnorm van 30 minuten per dag. Bewegen is gezond en 30 minuten per dag geeft al zoveel gezondheidswinst!

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om iedere dinsdag en donderdagochtend 30 minuten mee te wandelen, weer of geen weer, vakantie of geen vakantie... Bij voldoende belangstelling zal verder worden onderzocht of de dagen in de week worden uitgebreid. Aanmelden vooraf is niet nodig. Gewoon meewandelen is het motto...

In geval van lage rugklachten hebben we een speciaal revalidatieprogramma ‘Back to fit’. In het Gezondheidscentrum maken we gebruik van een vragenlijst die al bij de huisarts afgenomen wordt. Deze vragenlijst heet de StarTBack en screent of u een laag, middelhoog of hoog risico heeft op het ontwikkelen van langdurige klachten. Met deze score wordt meteen een adequaat multidisciplinair behandeltraject ingezet door de huisarts. U kunt waar nodig geholpen worden door de fysiotherapeut de oefentherapeut Mensendieck of de psycholoog. Het doel is om u zo snel mogelijk weer Back to Fit te krijgen!