Huisartsenpraktijk Broekpolder heeft een inloopspreekuur

Wij hopen met het inloopspreekuur onze patiënten sneller te kunnen helpen met kleine klachten. Hierdoor zal er minder wachttijd zijn voor afspraken op het gewone spreekuur. Graag horen wij van u wat u van dit nieuwe inloopspreekuur vindt!

 

Wat is een inloopspreekuur?

Dit is een spreekuur waarvoor u geen afspraak hoeft te maken, u kunt iedere werkdag tussen 8.00 uur en 8.30 uur gewoon 'inlopen'. Er is steeds één huisarts die het inloopspreekuur verzorgt. Dit kan een andere arts zijn dan uw vaste huisarts. U kunt dus niet kiezen voor een bepaalde arts. Naast dit inloopspreekuur hebben andere huisartsen ook spreekuur.

Wanneer?

Voor het inloopspreekuur kunt u zich iedere werkdag tussen 8.00 en 8.30 uur aanmelden aan de balie van de huisartsen.

Hoe werkt het inloopspreekuur?

Een afspraak maken is dus niet nodig. U mag komen zonder van tevoren te bellen. Per inloopspreekuur kunnen maximaal 15 patiënten geholpen worden. Bij binnenkomst krijgt u aan de balie een nummer. U wordt op volgorde van binnenkomst geholpen. Bij drukte kan er wachttijd zijn. Als de nummers op zijn, kun u helaas die dag niet meer terecht op het inloopspreekuur.

Waarvoor is het inloopspreekuur bedoeld?

Dit spreekuur is bedoeld voor eenvoudige, korte vragen of klachten, die in ongeveer 5 minuten besproken en bekeken kunnen worden. Per consult kunt u één vraag of klacht bespreken. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden. Als blijkt dat een klacht meer tijd nodig heeft, wordt u gevraagd een nieuwe afspraak voor het gewone spreekuur te maken.

Welke klachten wel?

U kunt dus terecht met kleine/korte klachten, zoals:

 • Oorpijn
 • kort bestaande hoestklachten
 • keelpijn
 • verkoudheid
 • kleine blessures
 • huiduitslag (krentenbaard, voetschimmel, eczeem)
 • oogontsteking
 • voorhoofdsholteontsteking
 • simpele verwijsbrieven voor bijv. fysiotherapie

Welke klachten niet?

U kunt niet terecht op het inloopspreekuur als:

 • u meerdere klachten heeft
 • als de klachten al langdurig bestaan
 • bij psychische klachten
 • buikpijn
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • moeheid
 • bij klachten van de inwendige organen

Heeft u nog vragen over het inloopspreekuur? Neem contact op met de assistente, telefonisch via 0251 – 257 257 of aan de balie.