Zorgprogramma Kind en jeugd

Puberen in de Polder

Puberen in de polder is een voorlichtingsprogramma voor ouders met kinderen in de puberleeftijd. Deze voorlichtingsavonden worden georganiseerd door Stichting Gezondheidscentrum Broekpolder, Stichting Welzijn Beverwijk en het Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond. Het  initiatief is ontstaan in de wijk Broekpolder.  Deze wijk kent een relatief jonge leeftijdsopbouw en heeft veel jonge gezinnen met opgroeiende kinderen, vandaar de titel Puberen in de Polder.

De voorlichtingsavonden omvatten zeer wisselende thema's als: wat gebeurt er in het puberbrein, welke veranderingen vinden er plaats,  communicatie ouder en kind en thema's als: alcohol, gamen, uitgaan, drugs, huiswerk.

Voor de ouders proberen we met deze voorlichtingsavonden inzicht te verschaffen in wat zich in deze  puberleeftijdsfase zal /kan voltrekken en door onderling contact van ouders proberen we ook te voorzien in herkenning en erkenning van opvoedvragen/problemen.

De voorlichtingsavonden vinden twee maal per jaar plaats.