Kinder ergotherapie

Welkom bij de Kinder ergotherapeut Inge de Ruijter

Logo-IK-kinderergotherapie.png

Inge de Ruijter van Kinderergotherapie IK verzorgt kinderergotherapie in Gezondheidscentrum  Broekpolder.

De Kinderergotherapeut geeft training, begeleiding en advies aan kinderen die moeite hebben met activiteiten op school. Hierbij valt te denken aan zit- en schrijfhouding, kleutervaardigheden, (voorbereidend) schrijven of leesbaar schrijven, organisatievaardigheden, concentratie / werkhouding, gedrag, zelfredzaamheid en spelen

De vraag van het kind, ouders en leerkracht vormt het uitgangspunt van de kinderergotherapie. Samen wordt gezocht naar oplossingen die passen bij de leerling, de leerkracht(en), het schoolsysteem en de klas.

Als een kind thuis problemen heeft met het dagelijkse activiteiten geeft de kinderergotherapeut training, begeleiding en advies aan kinderen en hun ouders.

Verder kan de Kinderergotherapeut kinderen helpen die problemen ervaren in de verwerking van zintuigprikkels (Sensorische Informatieverwerking).

Lees meer informatie over kinderergotherapie op www.kinderergotherapie-ik.nl

Contact:        

Kinderergotherapie Inge de Ruijter
Steenhouwerskwartier 29
1967 KD Heemskerk
06 – 30 37 82 87
inge.ergotherapie.ik@gmail.com