Kinderergotherapie

Logo-IK-kinderergotherapie.png

Welkom bij de Kinderergotherapeut Inge de Ruijter

Inge de Ruijter van Kinderergotherapie IK verzorgt kinderergotherapie in Gezondheidscentrum  Broekpolder.

De Kinderergotherapeut geeft training, begeleiding en advies aan kinderen die moeite hebben met activiteiten op school en thuis. Hierbij valt te denken aan zelfredzaamheid, zitten en eten, slapen, spelen en emotieregulatie. Voor moeilijkheden op school valt te denken aan zit- en schrijfhouding, kleutervaardigheden, (voorbereidend) schrijven of leesbaar schrijven, organisatievaardigheden, concentratie en werkhouding.

De vraag van het kind, de ouders (en leerkracht) vormt het uitgangspunt van de kinderergotherapie. Samen met de ouders wordt gezocht naar oplossingen die passen bij het kind, het gezin en de omgeving.

Verder kan de Kinderergotherapeut kinderen helpen die problemen ervaren in de verwerking van zintuigprikkels (Sensorische Informatieverwerking). Soms hangt dit samen met problemen in de emotieregulatie, slaapproblemen, eet-en drink problemen en moeite met het ontwikkelen van grof- of fijn motorische vaardigheden. De hulpvraag wordt dan breed in kaart gebracht en samen met de ouders wordt stap voor stap gewerkt aan een betere basis om het kind te helpen ontwikkelen.

Lees meer informatie over kinderergotherapie op www.kinderergotherapie-ik.nl

Contact:        

Kinderergotherapie Inge de Ruijter
Steenhouwerskwartier 29
1967 KD Heemskerk
06 – 30 37 82 87
inge.ergotherapie.ik@gmail.com