Missie en visie

Beter leven: Samen helpen de professionals in de wijk u daarbij,

is onze gezamenlijke missie. Deze missie wordt door iedere zorgverlener onderschreven als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van het Gezondheidscentrum en de uit te voeren activiteiten.

Beter leven: Samen helpen de professionals in de wijk u daarbij.

  • Beter leven: We zijn gericht op het “beter worden” van ieders leven.
  • Leven omvat alles wat te maken heeft met lichamelijke, persoonlijke en sociale aspecten. We zijn dus betrokken bij meer dan gezondheid alleen. We bieden niet alleen zorg, maar we dragen bij aan preventie en stimuleren de zelfredzaamheid, het zelfhelend vermogen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
  • Samen: We werken samen met de professionals binnen en buiten het wijkcentrum. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg en het welzijnswerk.
  • Helpen: Wij dringen niets op, maar motiveren onze patiënten zo veel mogelijk.
  • De professionals: Hiermee bedoelen we zowel de zorgprofessionals als de andere professionals in het wijkcentrum.
  • In de wijk: Wij richten ons op de bewoners in de wijk.
  • U: Dit doen we allemaal met het oog op de cliënt, de patiënt, de klant.